Implanty Tymczasowe IPI

Umożliwiają wykonanie tymczasowych uzupenień stałych (na implantach) w 1 dzień! Spełniają potrzeby estetyczne i funkcjonalne. Stanowią stabilną podporę dla tymczasowych częściowych i całkowitych mostów w żuchwie i szczęce.

  • Umożliwiają estetyczne wykonanie uzupełnień tymczasowych.
  • Zabezpieczają miejsca sterowanej regeneracji tkanek.
  • Odciążają implanty ostateczne.

Umożliwiają prawidłowe oczyszczenie tkanek miękkich i przyspieszają ich gojenie.

Implanty IPI to cienkie (śr. 2.8 mm), stożkowe śruby bikortykalne wykonane z tytanu.
Wszczepia się je pomiędzy implanty ostateczne, w czasie tego samego zabiegu, aby następnie zamocować na nich most tymczasowy.