Koszt leczenia implantologicznego

Zgodnie z uchwałą nr 18/98/III Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 25 kwietnia 1998 roku par. 4 pkt. 3 w sprawie szczegółowych zasad podawania do publicznej wiadomości informacji o udzielaniu przez lekarzy świadczeń zdrowotnych w ramach indywidualnej praktyki lekarskiej, informacja podana w publicznych środkach przekazu nie może zawierać określenia cen usług oraz sposobu płatności.

Można się jedynie domyślać, że zamysłem NRL było uniemożliwienie stosowania nieuczciwej konkurencji na rynku usług medycznych. Tymczasem powstaje sytuacja, w której pacjent (ponoć podmiot, a nie przedmiot) zostaje pozbawiony możliwości uzyskania podstawowej informacji jaką jest rodzaj usługi i jej spodziewany koszt. Usługa medyczna jest towarem, a ten ma swoją cenę, która nie może być tajna. Każdy Pacjent ma prawo wiedzieć, że jest traktowany w/g jednakowych kryteriów, a nie na przykład przez pryzmat samochodu jakim podjechał pod gabinet… Upublicznienie cen służy uzdrowieniu relacji usługodawca (lekarz) – usługobiorca (pacjent).

Podczas pierwszej wizyty lekarz przedstawia pacjentowi wszelkie dostępne informacje o możliwych do zastosowania w jego przypadku metodach, przedstawia zalety i wady każdej z nich.

Dialog z pacjentem na tym etapie jest czynnikiem bardzo istotnym – każda ze stron może się wycofać z zaplanowanego leczenia, jeżeli przewiduje wystąpienie jakiś problemów.

Bardzo istotne w planowaniu prac opartych na implantach są rozważania ekonomiczne.
Ceny implantów kształtują się w zależności od zmian kursu walut i raczej od ok. 10 lat utrzymują się na tym samym poziomie.

Jednak orientacyjnie można powiedzieć, że jeden implant tzn. część wewnątrzkostna – chirurgia kosztuje od 600zł,- do 6800zł w zależności od zastosowanych typów implantów. Łącznik /abutment/ – czyli część mocująca zęby z implantem od 1120zł,- do 1980zł,-. Ceny pozostałych elementów nadbudowy protetycznej, a więc odtwarzane zęby bądź proteza są porównywalne z cenami w klasycznej protetyce. Kiedy stosujemy mosty PROCERA IMPLANT BRIDGE z poziomu implantów koszt liczony jest 1600 zł od punktu most z tytanu i 2500zł od punktu jeżeli wykonany jest w technice AllZirkon.

Ceny poniższych zabiegów są cenami brutto za część chirurgiczną i nie obejmują ewentualnych kosztów anestezjologicznych

Implant tymczasowy IPI                                        – 600zł
Implant Global D                                                    – 3400zł
Implant Straumann                                              – 3400zł
Implant Zygoma /zygomatyczny/                     – 13000zł
Implant Branemark System                                – 3400zł
Implant cyrkoniowy Zirkolith lub Whitesky  – 6000zł

W niektórych przypadkach kiedy u pacjentów występują zaniki kostne oprócz zabiegu wszczepienia implantu należy wykonać dodatkowe procedury chirurgiczne.

Podniesienie dna zatoki szczękowej                      – 3000-3500zł
Przeszczep z talerza kości biodrowej                     – 8000zł
Przeszczep z guzowatości piszczeli                          – 4000zł
Zabieg augmentacji wyrostka zębodołowego      – w cenie implantu
Transpozycja nerwu zębodołowego dolnego        – 8000zł

W przypadku odbudowy na implantach koszt postępowania laboratoryjnego może być określony tylko w przybliżeniu, ponieważ uzależniony jest od ustawienia implantów w trakcie zabiegu chirurgicznego i zastosowania indywidualnie dobranych łączników.

Nie można oczywiście przewidzieć niespodziewanych kosztów dodatkowych mogących wystąpić, gdy stan zdrowia pacjenta ulegnie zmianie w trakcie leczenia i ma to wpływ na zmianę procedur.

Jednak są to wypadki bardzo sporadyczne i praktycznie zawsze jesteśmy w stanie określić wydatki jakie pacjent będzie musiał ponieść przy różnych opcjach leczenia. Ostatecznie jednak każda praca wyliczana jest indywidualnie i co ważne – nie zawsze trzeba robić dokładnie tyle wszczepów ile brakuje zębów.

Ważne jest aby pacjent szczerze odpowiedział sobie na pytanie czy może pozwolić sobie finansowo na tego rodzaju leczenie.

W związku z ustalaniem kosztów leczenia pacjent jest też informowany o trwałości takiej inwestycji tzn. o sukcesach leczenia implantologicznego, możliwościach powikłań, czy konsekwencji niepodjęcia leczenia protetycznego i nieobciążenia wprowadzonych wszczepów.

Pacjent powinien też być świadom, że niektóre z elementów uzupełnienia mogą ulec zużyciu i będą wymagały wymiany (śrubki, części z akrylu lub kompozytu). Wymiana tych elementów na nowe odbywa się zwykle odpłatnie według stawek ustalonych wcześniej.

Zawsze przy rozmowach o finansach pada ze strony pacjenta pytanie o gwarancje utrzymania uzupełnienia protetycznego na implantach.

Implant osadzony jest w żywym organiźmie i część reakcji indywidualnych na ciało obce oraz chorób, które mogą się ujawnić w czasie jego użytkowania jest nieprzewidywalna.
Ponadto nowe zęby na implantach pomogą tylko tym pacjentom, którzy podejmą się utrzymać daleko idącą higienę. Pacjent musi uczestniczyć w utrzymaniu efektu implantacji, aby zapobiec powstawaniu stanów zapalnych śluzówek.