Platelet Rich Fibrin

Coraz bardziej popularna w chirurgii stomatologicznej jest metoda polegająca na wyodrębnieniu z krwi pacjenta czynników wzrostu, aby stymulować dużo szybszą odbudowę kości.
palatelet

Metoda ta wymaga pobrania krwi żylnej w gabinecie stomatologicznym. Następnie w specjalnej wirówce następuje oddzielenie erytrocytów i leukocytów od osocza zawierającego płytki, a następnie w drugiej fazie oddzielenie bezkomórkowego destylatu plazmy od destylatu zawierającego płytki.

Możliwość izolacji masy płytkowej z krwi obwodowej i jej bogactwo w czynniki kościotwórcze, jest wykorzystywane w stymulowaniu gojenia się ubytków kostnych w chirurgii stomatologicznej. Jak wykazały badania komórki masy płytkowej są aktywniejsze od izolowanych szpikowych komórek mimo, że w szpiku jest ich więcej.

Platelet Rich Fibrin to bogatopłytkowa fibryna (PRF) należąca do nowej generacji koncentratów płytkowych o uproszczonym sposobie przygotowywania, bez konieczności biochemicznej obróbki krwi.

Masa płytkowa jest dodawana do przeszczepów autogennych i biomateriałów.