Procera Implant Bridge

procera-implantPROCERA IMPLANT BRIDGE jest to system uzupełnień protetycznych na implantach, który jako jedyny z dostępnych na rynku jest wykonywany w technologii CADD-CAM .(Computer Aided Dental Design / Computer Aided Manufacturing).

1. Najbardziej precyzyjny system na świecie by odtworzyć most na implantach
2. Precyzja pasowania 30 mikronów
3. Licowanie-akrylem kompozytem lub porcelaną
4. Do wykonania na implantach systemów:
1. Branemark
2. Replace
3. 3i-3,75
4. Lub innymi systemami, które są równoważne z Branemark System RP
5. Do wykonania z poziomu:
1. implantów
2. łączników

Dotychczas prace protetyczne wykonywaliśmy ze stopów złota, co powodowało bardzo wysoki koszt uzupełnień protetycznych (konieczne było stosowanie łączników tzw. abutmentów w celu nadania odpowiedniej angulacji wszczepom).

Mosty w systemie PROCERA IMPLANT BRIDGE są wykonane w całości z jednego, tego samego co wszczepy obojętnego dla organizmu materiału – tytanu. Metal do mostów PROCERA jest wykonywany w Szwecji techniką frezowania z jednego krążka tytanu. Gwarantuje to bardzo wysoką jakość wykonanego elementu oraz brak naprężeń przekazywanych na wszczepy (jest to jedna z przyczyn niepowodzeń w leczeniu implantologicznym). Mosty PROCERA możemy wykonywać także z poziomu łączników oraz w przypadku nierównoległości wszczepów.