Pracownia rentgenowska

Wielu lekarzy nie docenia znaczenia diagnostyki radiologicznej w codziennej praktyce. Tymczasem pominięcie badań radiologicznych bywa bardzo często przyczyną niepowodzeń w leczeniu i błędów w sztuce, zwłaszcza w endodoncji i implantologii.
W naszej pracowni dysponujemy nowoczesnym cyfrowym aparatem pantomograficznym VATECH oraz radiowizjografie cyfrową DIGORA firmy Soredex.

Zdjęcia są drukowane bądź mogą być zapisane na nosnikach cyfrowych.

 

Pantomogram – 100zł
Pantomogram dla dzieci – 100zł

Zdjęcie zębowe – 20zł
Opis pantomogramu + 10zł