Znieczulenie ogólne

Rozleglejsze zabiegi implantologiczne, ortognatyczne, jak również z zakresu innych specjalności zabiegowych korzystnie jest wykonywać w znieczuleniu ogólnym. Pacjent pozostaje uśpiony przez cały czas trwania zabiegu, nie odczuwa bólu. Znieczulenie prowadzone jest metodą złożoną, to znaczy leki podawane są dożylnie, a równocześnie dotchawiczo podawana jest mieszanina tlenu i podtlenku azotu, czasem z mieszaniną innych wziewnych anestetyków np. Sevofluranu.

Wentylacja płuc prowadzona jest przez silikonową rurkę nosowo-tchawiczą /w zabiegach ortopedycznych i chirurgicznych przez rurkę ustno-tchawiczą z PCV/, która jednocześnie ochrania drogi oddechowe przed zalaniem śliną, krwią, materiałami medycznymi. Takie znieczulenie poprzedzone jest oceną stanu zdrowia pacjenta przez anestezjologa, określane jest wspólnie z pacjentem ryzyko znieczulenia, pacjent ma możliwość zadawania pytań dotyczących znieczulenia i otrzymywania wyczerpujących odpowiedzi.
znieczulenie2
Pacjenci znieczulani ogólnie są przez cały czas zabiegu monitorowani /EKG, ciśnienie, tętno, wysycenie krwi tlenem, monitorowanie stężenia gazów wdechowych i wydechowych/, po zabiegu operacyjnym obrzęk jest znacznie mniejszy niż w przypadku znieczulenia miejscowego, jak również w większości przypadków prowadzone jest leczenia bólu pooperacyjnego metodą wlewu ciągłego. Stosowana przez nas aparatura anestezjologiczna i system monitorowania firmy Fabius Draeger odpowiada wszelkim standardom medycznym.

Lek. med. Jerzy Zamojski