Paweł Aleksandrowicz - ZnanyLekarz.pl

Implanty zygomatyczne

Implanty zygomatyczne są szansą dla pacjentów z całkowitym bezzębiem. Bez podnoszenia dna zatoki. Bez przeszczepów kości. Koniec z noszeniem niewygodnej, krępującej protezy!

Jeszcze do niedawna osoby bez zębów lub z kilkoma zębami w szczęce górnej lub dolnej skazane były na mało wygodne protezy, obecnie możliwości odbudowy uzębienia są ogromne. W szczęce dolnej (żuchwie) nawet przy dużych zanikach i małej ilości kości – można prawie zawsze osadzić ładne zęby (cały łuk zębowy) na 2 implantach (tzw. overdenture) lub na 4 implantach (tzw. Quatro typu All-on -4).

Dla kogo są implanty Zygomatyczne?

Ten rodzaj implantów przeznaczony jest dla grupy bezzębnych pacjentów, którym do tej pory odmawiano wykonania zabiegu implantologicznego. Praktycznie nie ma przeciwwskazań anatomicznych uniemożliwiających założenie implantów zygomatycznych.

Gabinet w Lublinie doktora Aleksandrowicza jest przygotowany do wykonywania zabiegu wszczepienia zygom zarówno w znieczuleniu miejscowym jak i ogólnym (narkoza) z pełnym monitorowaniem tak pracy serca jak i gazów wydychanych.

Ile trwa leczenie?

Przy zanikach kości w szczęce górnej gdzie trzeba odbudować kość robiąc tzw. przeszczep do zatoki szczękowej ( Sinus lift) proces leczenia wydłuża się o dodatkowy zabieg i minimum 6 miesięczny okres gojenia. Po tym czasie dopiero można wszczepić standardowe, krótkie implanty, które z kolei wymagają następnych 6 miesięcy wgajania aby można było osadzić na nich odbudowę protetyczną.

Zatem całkowite leczenie może trwać około 12 miesięcy.

Pacjenci z rozległymi zanikami kości szczęki stanowią wyzwanie dla większości implantologów. Niewielu lekarzy w Polsce wykonuje zabiegi z wykorzystaniem Zygom. Doktor Paweł Aleksandrowicz wszczepia zygomy od ponad 20 lat. Zastosowanie implantów zygomatycznych skraca czas leczenia i rehabilitacji protetycznej Pacjentów z rozległymi zanikami kostnymi szczęki. Dzięki zastosowaniu tej procedury chirurgicznej skracamy czas leczenia w większości przypadków do maksymalnie 4 miesięcy.

Umów wizytę