Strona główna | Implanty | Implanty cennik

Implanty cennik

Cena leczenia implantologicznego zależy od wielu czynników od wyboru rodzaju implantów po warunki w jamie ustnej pacjenta i metodzie leczenia. Podczas pierwszej wizyty lekarz przedstawia pacjentowi wszelkie dostępne informacje o możliwych do zastosowania w jego przypadku metodach, przedstawia zalety i wady każdej z nich.

Dialog z pacjentem na tym etapie jest czynnikiem bardzo istotnym – każda ze stron może się wycofać z zaplanowanego leczenia, jeżeli przewiduje wystąpienie jakiś problemów.

Ceny implantów kształtują się w zależności od zmian kursu walut i raczej od ok. 10 lat utrzymują się na tym samym poziomie.

Umów się na wizytę

Jednak orientacyjnie można powiedzieć, że jeden implant tzn. część wewnątrzkostna – chirurgia kosztuje od 600zł,- do 13000zł w zależności od zastosowanych typów implantów. Łącznik /abutment/ – czyli część mocująca zęby z implantem od 1120zł,- do 1980zł,-. Ceny pozostałych elementów nadbudowy protetycznej, a więc odtwarzane zęby bądź proteza są porównywalne z cenami w klasycznej protetyce. Kiedy stosujemy mosty PROCERA IMPLANT BRIDGE z poziomu implantów koszt liczony jest 1600 zł od punktu most z tytanu i 2500zł od punktu jeżeli wykonany jest w technice AllZirkon.

 

Ceny zabiegów implantologicznych

Ceny poniższych zabiegów są cenami brutto za część chirurgiczną i nie obejmują ewentualnych kosztów anestezjologicznych.

 

Implant tymczasowy IPI 600 zł
Implant Global D 3 400 zł
Implant Ires Zygoma 13 000 zł
Implant Branemark system Zygoma 13 000 zł
Implant cyrkoniowy Whitesky 6 000 zł

W niektórych przypadkach kiedy u pacjentów występują zaniki kostne oprócz zabiegu wszczepienia implantu należy wykonać dodatkowe procedury chirurgiczne.

 

Podniesienie dna zatoki szczękowej 3 000 zł – 4 500 zł
Przeszczep z talerza kości biodrowej 8 000 zł
Przeszczep z guzowatosci piszczeli 4 000 zł
Zabieg augmentacji wyrostka zębodołowego w cenie implantu
Transpozycja nerwu zębodołowego dolnego 8 000 zł

W przypadku odbudowy na implantach koszt postępowania laboratoryjnego może być określony tylko w przybliżeniu, ponieważ uzależniony jest od ustawienia implantów w trakcie zabiegu chirurgicznego i zastosowania indywidualnie dobranych łączników.
Nie można oczywiście przewidzieć niespodziewanych kosztów dodatkowych mogących wystąpić, gdy stan zdrowia pacjenta ulegnie zmianie w trakcie leczenia i ma to wpływ na zmianę procedur.
Jednak są to wypadki bardzo sporadyczne i praktycznie zawsze jesteśmy w stanie określić wydatki jakie pacjent będzie musiał ponieść przy różnych opcjach leczenia. Ostatecznie jednak każda praca wyliczana jest indywidualnie i co ważne – nie zawsze trzeba robić dokładnie tyle wszczepów ile brakuje zębów.

Ważne jest aby pacjent szczerze odpowiedział sobie na pytanie czy może pozwolić sobie finansowo na tego rodzaju leczenie.

W związku z ustalaniem kosztów leczenia pacjent jest też informowany o trwałości takiej inwestycji tzn. o sukcesach leczenia implantologicznego, możliwościach powikłań, czy konsekwencji niepodjęcia leczenia protetycznego i nieobciążenia wprowadzonych wszczepów.

Pacjent powinien też być świadom, że niektóre z elementów uzupełnienia mogą ulec zużyciu i będą wymagały wymiany (śrubki, części z akrylu lub kompozytu). Wymiana tych elementów na nowe odbywa się zwykle odpłatnie według stawek ustalonych wcześniej.

Zawsze przy rozmowach o finansach pada ze strony pacjenta pytanie o gwarancje utrzymania uzupełnienia protetycznego na implantach.

Implant osadzony jest w żywym organiźmie i część reakcji indywidualnych na ciało obce oraz chorób, które mogą się ujawnić w czasie jego użytkowania jest nieprzewidywalna.

Ponadto nowe zęby na implantach pomogą tylko tym pacjentom, którzy podejmą się utrzymać daleko idącą higienę. Pacjent musi uczestniczyć w utrzymaniu efektu implantacji, aby zapobiec powstawaniu stanów zapalnych śluzówek.