Paweł Aleksandrowicz - ZnanyLekarz.pl

Implanty cennik

Cena leczenia implantologicznego zależy od wielu czynników od wyboru rodzaju implantów po warunki w jamie ustnej pacjenta i metodzie leczenia. Podczas pierwszej wizyty lekarz przedstawia pacjentowi wszelkie dostępne informacje o możliwych do zastosowania w jego przypadku metodach, przedstawia zalety i wady każdej z nich.

Dialog z pacjentem na tym etapie jest czynnikiem bardzo istotnym – każda ze stron może się wycofać z zaplanowanego leczenia, jeżeli przewiduje wystąpienie jakiś problemów.

Jednak orientacyjnie można powiedzieć, że jeden implant tzn. część wewnątrzkostna – chirurgia kosztuje od 600zł,- do 13000zł w zależności od zastosowanych typów implantów. Łącznik /abutment/ – czyli część mocująca zęby z implantem od 1120zł,- do 1980zł,-. Ceny pozostałych elementów nadbudowy protetycznej, a więc odtwarzane zęby bądź proteza są porównywalne z cenami w klasycznej protetyce. Kiedy stosujemy mosty PROCERA IMPLANT BRIDGE z poziomu implantów koszt liczony jest 1600 zł od punktu most z tytanu i 2500zł od punktu jeżeli wykonany jest w technice AllZirkon.

Ceny zabiegów implantologicznych

Przy zanikach kości w szczęce górnej gdzie trzeba odbudować kość robiąc tzw. przeszczep do zatoki szczękowej ( Sinus lift) proces leczenia wydłuża się o dodatkowy zabieg i minimum 6 miesięczny okres gojenia. Po tym czasie dopiero można wszczepić standardowe, krótkie implanty, które z kolei wymagają następnych 6 miesięcy wgajania aby można było osadzić na nich odbudowę protetyczną.
Zatem całkowite leczenie może trwać około 12 miesięcy.

W niektórych przypadkach kiedy u pacjentów występują zaniki kostne oprócz zabiegu wszczepienia implantu należy wykonać dodatkowe procedury chirurgiczne.

W przypadku odbudowy na implantach koszt postępowania laboratoryjnego może być określony tylko w przybliżeniu, ponieważ uzależniony jest od ustawienia implantów w trakcie zabiegu chirurgicznego i zastosowania indywidualnie dobranych łączników.

Nie można oczywiście przewidzieć niespodziewanych kosztów dodatkowych mogących wystąpić, gdy stan zdrowia pacjenta ulegnie zmianie w trakcie leczenia i ma to wpływ na zmianę procedur.  Jednak są to wypadki bardzo sporadyczne i praktycznie zawsze jesteśmy w stanie określić wydatki jakie pacjent będzie musiał ponieść przy różnych opcjach leczenia. 

Ostatecznie jednak każda praca wyliczana jest indywidualnie i co ważne – nie zawsze trzeba robić dokładnie tyle wszczepów ile brakuje zębów.
Ważne jest aby pacjent szczerze odpowiedział sobie na pytanie czy może pozwolić sobie finansowo na tego rodzaju leczenie.  W związku z ustalaniem kosztów leczenia pacjent jest też informowany o trwałości takiej inwestycji tzn. o sukcesach leczenia implantologicznego, możliwościach powikłań, czy konsekwencji niepodjęcia leczenia protetycznego i nieobciążenia wprowadzonych wszczepów. 

Pacjent powinien też być świadom, że niektóre z elementów uzupełnienia mogą ulec zużyciu i będą wymagały wymiany (śrubki, części z akrylu lub kompozytu). Wymiana tych elementów na nowe odbywa się zwykle odpłatnie według stawek ustalonych wcześniej. Zawsze przy rozmowach o finansach pada ze strony pacjenta pytanie o gwarancje utrzymania uzupełnienia protetycznego na implantach. Implant osadzony jest w żywym organiźmie i część reakcji indywidualnych na ciało obce oraz chorób, które mogą się ujawnić w czasie jego użytkowania jest nieprzewidywalna.  Ponadto nowe zęby na implantach pomogą tylko tym pacjentom, którzy podejmą się utrzymać daleko idącą higienę. Pacjent musi uczestniczyć w utrzymaniu efektu implantacji, aby zapobiec powstawaniu stanów zapalnych śluzówek.

Umów wizytę