Paweł Aleksandrowicz - ZnanyLekarz.pl

Publikacje naukowe

 1. Finding better ways to perform graftless full rehabilitation of a compromised maxilla: new platform-switched zygomatic implants placed extra-sinus improve prosthetic restoration – a preliminary study of 25 cases and 85 implants. [AUT. KORESP.] PAWEŁ ALEKSANDROWICZ, [AUT.] MARTA KUSA-PODKAŃSKA, ANDREA BORGONOVO, WITOLD TOMKIEWICZ, BARTŁOMIEJ SZCZODRY, LIDIA KOTUŁA, WOJCIECH POPOWSKI, JOANNA WYSOKIŃSKA-MISZCZUK. Int. J. Periodontics Restorative Dent. 2022 vol. 42 nr 1 s. 35-41, bibliogr. poz. 30. DOI: 10.11607/prd.5378
 2. Evaluation of circulating CD34+ stem cells in peripheral venous blood in patients with varying degrees of periodontal disease. [AUT. KORESP.] PAWEŁ ALEKSANDROWICZ, [AUT.] LIDIA ZOFIA KOTUŁA, KATARZYNA GRABOWSKA, RAFAŁ LESZEK KRAKOWIAK, MARTA KUSA-PODKAŃSKA, JUSTYNA AGIER, ANETA GORĄCY, KINGA ELEONORA KĄDZIOŁKA, JANUSZ KOCKI, JOANNA WYSOKIŃSKA-MISZCZUK. Ann. Agric. Environ. Med. [online] 2021 vol. 28 nr 3 s. 516-520, bibliogr. poz. 33, [przeglądany 28 sierpnia 2020]. Dostępny w: http://www.aaem.pl/Evaluation-of-circulating-CD34-stem-cells-in-peripheral-venous-blood-in-patients,125861,0,2.html. DOI: 10.26444/aaem/125861
 3. Analysis of IL-1β, CXCL8, and TNF-α levels in the crevicular fluid of patients with periodontitis or healthy implants. [AUT.] PAWEŁ ALEKSANDROWICZ, EWA BRZEZIŃSKA-BŁASZCZYK, ELŻBIETA KOZŁOWSKA, PAULINA ŻELECHOWSKA, ANDREA E. BORGONOVO, [AUT. KORESP.] JUSTYNA AGIER. BMC Oral Health[online] 2021 vol. 21 [art. nr] 120, s. 1-9, bibliogr. poz. 45, [przeglądany 17 marca 2021]. Dostępny w: https://bmcoralhealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12903-021-01478-3. DOI: 10.1186/s12903-021-01478-3
 4. Leczenie raka dna jamy ustnej z wykorzystaniem technik mikrochirurgicznych płata unaczynionego z kości strzałkowej. (Treatment of oral cancer using microsurgical reconstruction with vascularized fibula flaps.). [AUT.] OLGA PETRUSZKA, PAWEŁ ALEKSANDROWICZ, PIOTR TROJANOWSKI, KATARZYNA GRABOWSKA, MARTA KUSA-PODKAŃSKA, [AUT. KORESP.] JOANNA WYSOKIŃSKA-MISZCZUK. Onkol. Dypl. 2021 t. 18 nr 6 s. 43-50, bibliogr. poz. 22, sum.
 5. Platform switch hybrid zygoma implants improve prosthetics and marginal bone protection after extra-sinus placement. [AUT. KORESP.] PAWEŁ ALEKSANDROWICZ, [AUT.] MARTA KUSA-PODKAŃSKA, WITOLD TOMKIEWICZ, LIDIA KOTUŁA, JAN PEREK, JOANNA WYSOKIŃSKA-MISZCZUK. Clin. Implant Dent. Relat. Res. 2020 vol. 22 nr 2 s. 186-192, bibliogr. poz. 26. DOI: 10.1111/cid.12878
 6. Archaea occurrence in the subgingival biofilm in patients with peri-implantitis and periodontitis. [AUT.] PAWEŁ ALEKSANDROWICZ, [AUT. KORESP.] EWA BRZEZIŃSKA-BŁASZCZYK, [AUT.] ANNA DUDKO, JUSTYNA AGIER. Int. J. Periodontics Restorative Dent. 2020 vol. 40 nr 5 s. 677-683, bibliogr. poz. 32. DOI: 10.11607/prd.4670
 7. Nuovi materiali protesici nel carico immediato con impianti zigomatici. (New prosthetic materials in immediate loading with zygomatic implants). [AUT.] ANDREA E. BORGONOVO, FILIPPO CASOTTO, CHRISTIAN D. LIBERA, ANDREA EMANUELE, PAWEŁ ALEKSANDROWICZ, DINO RE. Il Dent. Moderno [online] 2020 nr 11 s. 58-64, bibliogr, [przeglądany 6 listopada 2020]. Dostępny w: file:///C:/Users/User/AppData/Local/Temp/DM_2020_011_INT@058-064-1.pdf.
 8. Chirurgia implantare guidata mediante l’utilizzo di impianti zigomatici: un case report. [AUT.] ANDREA E. BORGONOVO, ANDREA E. LUCA, RACHELE CENSI, PAWEŁ ALEKSANDROWICZ, MARCO COMINETTI, DINO RE. W: 27°Congresso Nazionale Collegio dei Docenti Universitari di Discipline Odontostomatologiche. Milano, 10-12 Settembre 2020. Abstr [b. pag.], bibliogr.
 9. Riabilitazione mediante impianti zigomatici e assiali con protesi in biohpp: un case report. [AUT.] ANDREA E. BORGONOVO, ANDREA E. LUCA, FILIPPO CASOTTO, PAWEŁ ALEKSANDROWICZ, CHRISTIAN DALLA LIBERA, LUIGI PARAZZOLI. W: 27°Congresso Nazionale Collegio dei Docenti Universitari di Discipline Odontostomatologiche. Milano, 10-12 Settembre 2020. Abstr [b. pag.], bibliogr.
 10. Trattamento delle gravi atrofie mascellari con utilizzo di impianti zigomatici: tecnica hybrid vs quad: studio retrospettivo a 4 anni. [AUT.] ANDREA E. BORGONOVO, ANDREA E. LUCA, FEDERICO RIGALDO, VIRNA VAVASSORI, PAWEŁ ALEKSANDROWICZ, DINO RE. W: 27°Congresso Nazionale Collegio dei Docenti Universitari di Discipline Odontostomatologiche. Milano, 10-12 Settembre 2020. Abstr [b. pag.], bibliogr.
 11. Minimally invasive approaches: less is more. [AUT.] ANDREA E. BORGONOVO, VIRNA VAVASSORI, ANDREA E. LUCA, LODOVICO G. BOSOTTI, PAWEŁ ALEKSANDROWICZ. W: 4°Congresso Italian Academy of Osseointegration. Milano, 15-17.10.2020. Abstr [b. pag.].
 12. Extra-sinus zygomatic implants to avoid chronic sinusitis and prosthetic arch malposition: 12-years of experience. [AUT. KORESP.] PAWEŁ ALEKSANDROWICZ, [AUT.] MARTA KUSA-PODKAŃSKA, KATARZYNA M. GRABOWSKA, LIDIA Z. KOTUŁA, ANNA SZKATUŁA-ŁUPINA, JOANNA WYSOKIŃSKA-MISZCZUK. J. Oral Implantol. 2019 vol. 45 nr 1 s. 73-78, bibliogr. poz. 30. DOI: 10.1563/aaid-joi-D-18-00034
 13. Krótkie implanty – porównanie protokołów chirurgicznych i cech charakterystycznych dwóch systemów implantologicznych w leczeniu braków skrzydłowych atroficznej żuchwy. (Short implants – comparison of surgical protocols and characteristic features of two implant systems in rehabilitation of the posterior regions in atrophic mandible.). [AUT. KORESP.] MICHAŁ N. KUBISZYN, [AUT.] PAWEŁ ALEKSANDROWICZ, JUSTYNA KLEMPKA, KRZYSZTOF KĘDZIERSKI, MATEUSZ BARANOWSKI, JOANNA WYSOKIŃSKA-MISZCZUK. Stomatol. Współcz. 2019 vol. 26 nr 1 s. 47-53, bibliogr. poz. 43, sum.
 14. Extra-sinus Zygomatic implants – 12-years of clinical experience. [AUT.] P[AWEŁ] ALEKSANDROWICZ, M[ARTA] KUSA-PODKAŃSKA, L[IDIA] KOTUŁA, GRABOWSKA K., K[RZYSZTOF] KĘDZIERSKI, K. KĄDZIOŁKA, J[ANUSZ] KOCKI, J[OANNA] WYSOKIŃSKA-MISZCZUK. W: II Ogólnopolskie Sympozjum Młodych Naukowców : „PRODOC”. Lublin 12 IV 2019. Streszcz s. 19.
 15. Klasyfikacja udarów niedokrwiennych mózgu u pacjetów hopsitaliowanych w oddziale udarowym kliniki neurologii samodzielnego publicznegoszpitala klinicznego numer 4 w lublinie w roku 2015 na podstawie klasyfikacji toast (thetrial of org 10172 in acute stroke treatment). [AUT.] LIDIA KOTUŁA, KATARZYNA GARBOWSKA-ALEKSANROWICZ, KAROLINA ZIORA-JAKUTOWICZ, JACEK JAWORSKI, ALICJA PETNIAK, JOLANTA KARTWAT, KATARZYNA SCHAB, PAULINA MULAWKA, DOMINIKA MULAWKA, PAWEŁ ALEKSANDROWICZ, MACIEJ SMUTEK, MARCIN CZOP, KONRAD REJDAK, JANUSZ KOCKI. W: V Forum Młodych Przyrodników : Rolnictwo Żywność Zdrowie. Lublin, 26 maja 2018. [online]. Streszcz s. 40, [przeglądany 3 października 2018]. Dostępny w: http://www.naukowcy.org.pl/wp-content/uploads/2018/06/V_FMP_ksiazka_abstraktow_26.05.2018.pdf.
 16. Czynniki transtycyjne przyczyną wrodzonej hipodoncji. [AUT.] LIDIA KOTUŁA, PAWEŁ ALEKSANDROWICZ, MARCIN CZOP, KATARZYNA GRABOWSKA-ALEKSANDROWICZ, DOMINIKA BUDZISZ-TURBAKIEWICZ, JANUSZ KOCKI. W: IV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Medycyna Personalizowana : Genom-niepełnosprawność-edukacja-pacjent-technologie. Lublin, 27-28.11.2018. Red. Marcin Czop, Janusz Kocki, Anna Bogucka-Kocka, Wojciech Kocki, Bartłomiej Kwiatkowski, Natalia Przesmycka. Streszcz s. 101. Lublin 2018, Wydawnictwo Polihymia, 978-83-7847-569-9.
 17. Kliniczna ocena skuteczności stosowania implantów zygomatycznych – obserwacje 12 letnie. (Clinical evaluation of the efficiency of zygomatic implants – 12 years of experience.). [AUT.] PAWEŁ ALEKSANDROWICZ, MARTA KUSA-PODKAŃSKA, KATARZYNA M. GRABOWSKA, LIDIA Z. KOTUŁA, ANNA SZKATUŁA-ŁUPINA, KRZYSZTOF KĘDZIERSKI, JAROSŁAW SIECZKAREK, MONIKA NASTAJ, MATEUSZ BARANOWSKI, JOANNA WYSOKIŃSKA-MISZCZUK. W: IV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Medycyna Personalizowana : Genom-niepełnosprawność-edukacja-pacjent-technologie. Lublin, 27-28.11.2018. Red. Marcin Czop, Janusz Kocki, Anna Bogucka-Kocka, Wojciech Kocki, Bartłomiej Kwiatkowski, Natalia Przesmycka. Streszcz s. 191. Lublin 2018, Wydawnictwo Polihymia, 978-83-7847-569-9.
 18. Transpozycja nerwu zębodołowego dolnego jako jedna z technik chirurgicznych implantacji w odcinku bocznym żuchwy. (Transposition of the inferior alveolar nerve as one of the surgeon technique of implantation in the lateral part of mandible.). [AUT.] PAWEŁ ALEKSANDROWICZ, KATARZYNA GRABOWSKA, SYLWIA MIECZKOWSKA, KRZYSZTOF KĘDZIERSKI, JOANNA WYSOKIŃSKA-MISZCZUK. Implantol. Stomatol. 2017 R. 8 nr 1 s. 82-85, bibliogr. sum.
 19. Evaluation of Metalloproteinase-8 levels in crevicular fluid of patients with healthy implants or periodontitis. [AUT.] PAWEŁ ALEKSANDROWICZ, PAULINA ŻELECHOWSKA, JUSTYNA AGIER, KATARZYNA STARSKA, KRZYSZTOF KĘDZIERSKI, JOANNA WYSOKIŃSKA-MISZCZUK, EWA BRZEZIŃSKA-BŁASZCZYK. Mediators Inflamm. [online] 2017 vol. 2017 art. ID 4920847, s. 1-7, bibliogr. poz. 44, [przeglądany 18 sierpnia 2017]. Dostępny w: https://doi.org/10.1155/2017/4920847. DOI: 10.1155/2017/4920847
 20. Additional surgical techniques used in implantation in the lateral part of mandible. (Dodatkowe techniki chirurgiczne wykorzystywane w implantacji w bocznym odcinku żuchwy.). [AUT.] JOANNA WYSOKIŃSKA-MISZCZUK, PAWEŁ ALEKSANDROWICZ, SYLWIA MIECZKOWSKA, KRZYSZTOF KĘDZIERSKI. W: 10th PSI International Congress. 1st ICOI Europe International Congress. 10th ICOI Consensus Conference. Kraków, 8-10 June 2017. Abstr s. 67-68, [Tekst równol. w jęz. pol.].
 21. Wady zgryzu i zniekształcenia twarzy – zabiegi polepszające jakość życia. [AUT.] PAWEŁ ALEKSANDROWICZ, KATARZYNA GOŁKIEWICZ, ADAM KŁOS, RAFAŁ KRAKOWIAK, JANUSZ KLATKA. W: Lubelskie Dni Otolaryngologii. Kazimierz Dolny, 27-28 maja 2016. Streszcz s. 33-34.
 22. Rehabilitacja implantoprotetyczna pacjentów z niedoborem kości z wykorzystaniem różnych technik augmentacji poziomej i pionowej. Analiza przypadków. (Implantological and prosthetic treatment in patients with lack of bone using various techniques of horizontal and vertical bone augmentation – analysis of cases.). [AUT.] JAROSŁAW MARCINIAK, PAWEŁ ALEKSANDROWICZ, JOANNA WYSOKIŃSKA-MISZCZUK, SYLWIA MISZCZUK, KRZYSZTOF KĘDZIERSKI. Mag. Stomatol. 2014 R. 24 nr 2 s. 24-28, bibliogr. sum.
 23. The -5 A/G single-nucleotide polymorphism in the core promoter region of MT2A and its effect on allele-specific gene expression and Cd, Zn and Cu levels in laryngeal cancer. [AUT. KORESP.] KATARZYNA STARSKA, [AUT.] ANNA KRZEŚLAK, EWA FORMA, JUREK OLSZEWSKI, ALINA MORAWIEC-SZTANDERA, PAWEŁ ALEKSANDROWICZ, IWONA LEWY-TRENDA, MAGDALENA BRYŚ. Toxicol. Appl. Pharmacol. 2014 vol. 280 nr 2 s. 256-263, bibliogr. poz. 40. DOI: 10.1016/j.taap.2014.08.016
 24. Zastosowanie mostów protetycznych Procera Implant Bridge, w szczególności CM Bridge, w rehabilitacji pacjentów bezzębnych : opis przypadków. (Use of prosthetic Procera Implant Bridge, especially the CM Bridge, in edentulous patients rehabilitation. Case descriptions.). [AUT.] JAROSŁAW MARCINIAK, MONIKA MARCINIAK, PAWEŁ ALEKSANDROWICZ, SYLWIA MISZCZUK, JOANNA WYSOKIŃSKA-MISZCZUK. Mag. Stomatol. 2013 R. 23 nr 7/8 s. 24-30, bibliogr. sum.
 25. Zastosowanie prefabrykowanych na podstawie tomografii komputerowej szablonów chirurgicznych w zabiegach implantologicznych a możliwość powstania powikłań. Analiza przypadków klinicznych. (Use of prefabricated surgical templates based on computerised axial tomography in implantologic procedures and possible complications. Analysis of clinical cases.). [AUT.] JAROSŁAW MARCINIAK, KRZYSZTOF DOWGIERD, PAWEŁ ALEKSANDROWICZ, SYLWIA MISZCZUK, JOANNA WYSOKIŃSKA-MISZCZUK. Mag. Stomatol. 2013 R. 23 nr 7/8 s. 36-44, sum.
 26. Success factors in interdisciplinary dental treatment. [AUT.] K. GOŁKIEWICZ, M. KOSECKA, P. ALEKSANDROWICZ. W: 89th Congress of the European Orthodontic Society EOS 2013. Reykjavík, June 26-29, 2013. Abstr s. 43, CP065.
 27. The effect of progestogens on the state of periodontium and oral mucosa in pregnant women. [AUT.] PAWEŁ ALEKSANDROWICZ, DOMINIK DŁUSKI, SYLWIA MISZCZUK, KATARZYNA GRABOWSKA, JOANNA WYSOKIŃSKA-MISZCZUK. Pol. J. Environ. Stud. 2012 vol. 21 nr 6A s. 65-68, bibliogr.
 28. The effect of progestogens on the state of periodontium and oral mucosa in pregnant women. [AUT.] PAWEŁ ALEKSANDROWICZ, SYLWIA MISZCZUK, DOMINIK DŁUSKI, KATARZYNA GRABOWSKA, JOANNA WYSOKIŃSKA-MISZCZUK. W: VI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa : Środowisko jamy ustnej problemem interdyscyplinarnym. Nałęczów, 25-26 kwietnia 2012 r. Streszcz s. 119.
 29. Graftless implant treatment of patients with atrophied lateral maxilla – clinical case studies. (Bezprzeszczepowe leczenie implantologiczne pacjentów z atroficznym bocznym odcinkiem szczęki – analiza przypadków klinicznych.). [AUT.] PAWEŁ ALEKSANDROWICZ, SYLWIA MISZCZUK, KATARZYNA TOMKIEWICZ, JOANNA WYSOKIŃSKA-MISZCZUK. Dent. Forum 2011 vol. 39 nr 1 s. 75-81, bibliogr. poz. 23, streszcz.
 30. 7. Międzynarodowy Kongres PSI/ICOI/DGOI w Wiśle – sprawozdanie. (Report on 7th International Congress of PSI/ICOI/DGOI, Wisła.). [AUT.] PAWEŁ ALEKSANDROWICZ, JUSTYNA KAPROŃ, JOANNA WYSOKIŃSKA-MISZCZUK. Dent. Forum 2011 vol. 39 nr 2 s. 99-101.
 31. Zastosowanie bisfosfonianów w leczeniu wspomagającym osteointegrację dentystycznych wszczepów cyrkonowych. [AUT.] PAWEŁ ALEKSANDROWICZ, SYLWIA MISZCZUK, JOANNA WYSOKIŃSKA-MISZCZUK. Implantoprotetyka 2009 t. 10 nr 2 s. 53, 8 Kongres Implantologii Stomatologicznej OSIS EDI. Jurata, 22-23 maja 2009. [Progr. i streszcz.].
 32. Zastosowanie bisfosfonianów w leczeniu wspomagającym osseointegrację implantów cyrkoniowych. [AUT.] PAWEŁ ALEKSANDROWICZ, JAKUB DWORZAŃSKI, MARLENA BRZĘK, WOJCIECH DWORZAŃSKI, KAMIL KACZMARCZYK, SYLWIA MISZCZUK, JOANNA WYSOKIŃSKA-MISZCZUK. W: III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Środowisko a stan zdrowia jamy ustnej”. Nałęczów, 23 kwietnia 2009. Streszcz s. 65.
 33. Badania tkanek miękkich wokół implantów śródkostnych z cyrkonii – analiza przypadków. [AUT.] PAWEŁ ALEKSANDROWICZ, MARLENA BRZĘK, JAKUB DWORZAŃSKI, WOJCIECH DWORZAŃSKI, KAMIL KACZMARCZYK, SYLWIA MISZCZUK, JOANNA WYSOKIŃSKA-MISZCZUK, ALICJA NASIŁOWSKA-BARUD, STANISŁAW J. CZUCZWAR. W: III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Środowisko a stan zdrowia jamy ustnej”. Nałęczów, 23 kwietnia 2009. Streszcz s. 66.
 34. Wpływ czynników środowiskowych na występowanie periimplantitis wokół wszczepów tytanowych. [AUT.] PAWEŁ ALEKSANDROWICZ, JAKUB DWORZAŃSKI, MARLENA BRZĘK, KATARZYNA PUTON, JOANNA WYSOKIŃSKA-MISZCZUK. W: III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Środowisko a stan zdrowia jamy ustnej”. Nałęczów, 23 kwietnia 2009. Streszcz s. 67.
 35. Badania porównawcze wpływu czynników zewnętrznych na typ i ilość odrzucanych implantów. [AUT.] PAWEŁ ALEKSANDROWICZ, MARLENA BRZĘK, JAKUB DWORZAŃSKI, WOJCIECH DWORZAŃSKI, KAMIL KACZMARCZYK, SYLWIA MISZCZUK, JOANNA WYSOKIŃSKA-MISZCZUK, STANISŁAW J. CZUCZWAR. W: III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Środowisko a stan zdrowia jamy ustnej”. Nałęczów, 23 kwietnia 2009. Streszcz s. 68.
 36. Wpływ czynników środowiskowych na zmiany błony śluzowej jamy ustnej w okresie ciąży – epulis gravidarum. Opis przypadku. [AUT.] PAWEŁ ALEKSANDROWICZ, JAKUB DWORZAŃSKI, MARLENA BRZĘK, WOJCIECH DWORZAŃSKI, KAMIL KACZMARCZYK, SYLWIA MISZCZUK, JOANNA WYSOKIŃSKA-MISZCZUK. W: III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Środowisko a stan zdrowia jamy ustnej”. Nałęczów, 23 kwietnia 2009. Streszcz s. 89.
 37. The level of decline of bone tissue around endoosseous implants after 6, 12, 18, 24, 30 months from the moment of surgery – clinical case analysies. [AUT.] P. ALEKSANDROWICZ, M. BRZĘK, J[OANNA] WYSOKIŃSKA-MISZCZUK, S. MISZCZUK, J. DWORZAŃSKI, K. KACZMARCZYK. Pol. J. Environ. Stud. 2008 vol. 17 nr 6A p. 2 s. 301-305 bibliogr, „State of health of oral cavity and environmental conditionals. Achivments of modern dentistry”. Nałęczów, 24th-26th of April 2008.
 38. Research concerning the changes in width of alveolar crest after an implant procedure – an analysis of clinical examples. [AUT.] P. ALEKSANDROWICZ, M. BRZĘK, J[OANNA] WYSOKIŃSKA-MISZCZUK, J. DWORZAŃSKI, S. MISZCZUK, K. KACZMARCZYK. Pol. J. Environ. Stud. 2008 vol. 17 nr 6A p. 2 s. 306-310, bibliogr, „State of health of oral cavity and environmental conditionals. Achivments of modern dentistry”. Nałęczów, 24th-26th of April 2008.
 39. Stopień utraty tkanki kostnej wokół implantów śródkostnych po upływie 6, 12, 18, 24, 30 miesięcy od zabiegu chirurgicznego – analiza przypadków klinicznych. [AUT.] PAWEŁ ALEKSANDROWICZ, MARLENA BRZĘK, JOANNA WYSOKIŃSKA-MISZCZUK, SYLWIA MISZCZUK, JAKUB DWORZAŃSKI, KAMIL KACZMARCZYK. W: II Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa: „Środowiskowe uwarunkowania stanu zdrowia jamy ustnej. Osiągnięcia współczesnej stomatologii.” Nałęczów, 24-26 kwietnia 2008. Streszcz s. 310.
 40. Badania dotyczące zmiany szerokości wyrostka zębodołowego po zabiegu implantacji – analiza przypadków klinicznych. [AUT.] PAWEŁ ALEKSANDROWICZ, MARLENA BRZĘK, JOANNA WYSOKIŃSKA-MISZCZUK, SYLWIA MISZCZUK, JAKUB DWORZAŃSKI, KAMIL KACZMARCZYK. W: II Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa: „Środowiskowe uwarunkowania stanu zdrowia jamy ustnej. Osiągnięcia współczesnej stomatologii.” Nałęczów, 24-26 kwietnia 2008. Streszcz s. 311.
 41. Badania porównawcze różnych metod implantacji bezzębnych wyrostków zębodołowych : praca doktorska. [AUT.] ALEKSANDROWICZ PAWEŁ. Lublin 2008, Akad. Med, ss. 248.
 42. Zygoma implants as an altenative to the sinus lift surgery in patients with extensive bone atrophy – case study. [AUT.] JOANNA WYSOKIŃSKA-MISZCZUK, PAWEŁ ALEKSANDROWICZ. Implantoprotetyka 2007 t. 8 nr 1/2 s. 20-25, bibliogr.
 43. Examination of the soft tissue the endosseous implants while using implant cercon abutments – analysis of the cases. [AUT.] J[OANNA] WYSOKIŃSKA-MISZCZUK, P. ALEKSANDROWICZ, M. BRZĘK, A. NWUHA. Pol. J. Environ. Stud. 2007 vol. 16 nr 2C p. 2 s. 269-271, bibliogr.
 44. Use of Palatel Rich Fibrin (PRF) in the implantological treatment. [AUT.] J[OANNA] WYSOKIŃSKA-MISZCZUK, P. ALEKSANDROWICZ, M. BRZĘK, A. NWUHA. Pol. J. Environ. Stud. 2007 vol. 16 nr 2C p. 2 s. 272-274, bibliogr. poz. 21.
 45. Inflammation changes and benign hyperplasia of soft tissues in mucous of the oral cavity – pertinence of clinical recognitions and histopatological result.[AUT.] M[ARLENA] BRZĘK, E[LŻBIETA] KOROBOWICZ, P[AWEŁ] ALEKSANDROWICZ, J[OANNA] WYSOKIŃSKA-MISZCZUK, L. OLENDER, J[AKUB] DWORZAŃSKI. Pol. J. Environ. Stud. 2007 vol. 16 nr 5A s. 43-46, bibliogr. poz. 28, IV International Scientific Conference of Oncology. „Health promotion, prophylaxis and role of environmental factors in cancerous diseases. Problems of defining disability”. Sanok, 31 May -1 June 2007.
 46. Frequency of occurence of pupils et the Faculty and Department of Patomorphology at the Academy of Medicine of Lublin in years 2000-2006. [AUT.] M[ARLENA] BRZĘK, E[LŻBIETA] KOROBOWICZ, P[AWEŁ] ALEKSANDROWICZ, J[OANNA] WYSOKIŃSKA-MISZCZUK, L. OLENDER, J[AKUB] DWORZAŃSKI. Pol. J. Environ. Stud. 2007 vol. 16 nr 5A s. 47-50, bibliogr. poz. 30, IV International Scientific Conference of Oncology. „Health promotion, prophylaxis and role of environmental factors in cancerous diseases. Problems of defining disability”. Sanok, 31 May -1 June 2007.
 47. Implanty Zygoma jako jedna z metod leczenia pacjentów z rozległymi zanikami kostnymi – opisy przypadków. (Zygoma implants as an altenative to the sinus lift surgery in patients with extensive bone atrophy – case study.). [AUT.] JOANNA WYSOKIŃSKA-MISZCZUK, PAWEŁ ALEKSANDROWICZ. Implantoprotetyka 2007 t. 8 nr 1/2 s. 58, VII Kongres Implantologii Stomatologicznej OSIS-EDI. Mikołajki 17-19 maj 2007. Streszcz.
 48. Application of sevoflurane in general anesthesia used in implantology as a factor reducing intraoperative bleeding. (Zastosowanie sevoranu w znieczuleniach ogólnych stosowanych w implantologii jako czynnika zmniejszającego krwawienie śródoperacyjne.). [AUT.] PAWEŁ ALEKSANDROWICZ, MARLENA BRZĘK, JOANNA WYSOKIŃSKA-MISZCZUK, JERZY ZAMOJSKI, ŁUKASZ ZABOR. W: II Międzynarodowe Sympozjum Naukowe „Środowiskowe źródła zagrożeń zdrowotnych”. Kazimierz Dolny, 26-28 kwietnia 2007. [Streszcz.] T. 2 s. 409.
 49. Intraoral places to obtain grafts – disadvantages and advantages of the applied operative methods. (Wewnątrzustne miejsca do pobierania przeszczepów – wady i zalety stosowanych metod chirurgicznych.). [AUT.] PAWEŁ ALEKSANDROWICZ, MARLENA BRZĘK, JOANNA WYSOKIŃSKA-MISZCZUK, ŁUKASZ ZABOR. W: II Międzynarodowe Sympozjum Naukowe „Środowiskowe źródła zagrożeń zdrowotnych”. Kazimierz Dolny, 26-28 kwietnia 2007. [Streszcz.] T. 2 s. 410.
 50. Hygienic condition of the oral cavity of implant-treated patients with a cemented or screwed restoration – anlysis of the cases. (Stan higieny jamy ustnej pacjentów leczonych implantologicznie u których zastosowano prace cementowe i prace przykrecane – analiza przypadków.). [AUT.] MARLENA BRZĘK, JOANNA WYSOKIŃSKA-MISZCZUK, PAWEŁ ALEKSANDROWICZ, ŁUKASZ ZABOR. W: II Międzynarodowe Sympozjum Naukowe „Środowiskowe źródła zagrożeń zdrowotnych”. Kazimierz Dolny, 26-28 kwietnia 2007. [Streszcz.] T. 2 s. 413.
 51. Influence of different types of endosseous grafts on a positive result of the implantological treatment – analysis of the cases. (Wpływ różnych typów wszczepianych implantów śródkostnych na pozytywny wynik leczenia implantoprotetycznego – analiza przypadków.). [AUT.] MARLENA BRZĘK, JOANNA WYSOKIŃSKA-MISZCZUK, PAWEŁ ALEKSANDROWICZ, ŁUKASZ ZABOR. W: II Międzynarodowe Sympozjum Naukowe „Środowiskowe źródła zagrożeń zdrowotnych”. Kazimierz Dolny, 26-28 kwietnia 2007. [Streszcz.] T. 2 s. 414.
 52. Different methods of surgical sinus lift and analysis of the post-surgical complications. (Różne techniki chirurgiczne podniesienia dna zatoki i analiza występujących po zabiegu powikłań.). [AUT.] MARLENA BRZĘK, JOANNA WYSOKIŃSKA-MISZCZUK, PAWEŁ ALEKSANDROWICZ, ŁUKASZ ZABOR. W: II Międzynarodowe Sympozjum Naukowe „Środowiskowe źródła zagrożeń zdrowotnych”. Kazimierz Dolny, 26-28 kwietnia 2007. [Streszcz.] T. 2 s. 415.
 53. Influence of the fixed endosseous implants-supported prosthetic restoration on the presence of peri-implant inflammation – periimplantitis. (Wpływ uzupełnień protetycznych stałych opartych na wszczepach śródkostnych na powstanie zapalenia okołowszczepowego – periimplantitis.). [AUT.] JOANNA WYSOKIŃSKA-MISZCZUK, PAWEŁ ALEKSANDROWICZ, MARLENA BRZĘK, ŁUKASZ ZABOR. W: II Międzynarodowe Sympozjum Naukowe „Środowiskowe źródła zagrożeń zdrowotnych”. Kazimierz Dolny, 26-28 kwietnia 2007. [Streszcz.] T. 2 s. 461.
 54. Different techniques used in alveolar ridge augmentation – analysis of the cases. (Rodzaje zastosowanych technik augmentacyjnych wyrostka zębodołowego – analiza przypadków.). [AUT.] JOANNA WYSOKIŃSKA-MISZCZUK, PAWEŁ ALEKSANDROWICZ, MARLENA BRZĘK, ŁUKASZ ZABOR. W: II Międzynarodowe Sympozjum Naukowe „Środowiskowe źródła zagrożeń zdrowotnych”. Kazimierz Dolny, 26-28 kwietnia 2007. [Streszcz.] T. 2 s. 462.
 55. Badania tkanek miękkich wokół implantów śródkostnych przy zastosowaniu łączników protetycznych z tlenku cyrkonu – analiza przypadków. [AUT.] JOANNA WYSOKIŃSKA-MISZCZUK, PAWEŁ ALEKSANDROWICZ, MARLENA BRZĘK, AUSTINE NWUHA. W: Konferencja Naukowa: Czynniki środowiska, a stan zdrowia jamy ustnej. Osiągnięcia współczesnej stomatologii. Nałęczów, 24-27 kwietnia 2007. Streszcz s. 161.
 56. Zastosowanie preparatów fibryny bogatopłytkowej (PRF) w leczeniu implantologicznym. [AUT.] JOANNA WYSOKIŃSKA-MISZCZUK, PAWEŁ ALEKSANDROWICZ, MARLENA BRZĘK, AUSTINE NWUHA. W: Konferencja Naukowa: Czynniki środowiska, a stan zdrowia jamy ustnej. Osiągnięcia współczesnej stomatologii. Nałęczów, 24-27 kwietnia 2007. Streszcz s. 162.
 57. Inflammable changes of gentle hyperplasia of the soft tissues in the mucous of oral pit – the pertinence of clinical recognitions and histological result. (Zmiany zapalne i rozrost łagodny w obrębie błony śluzowej jamy ustnej – trafność rozpoznań klinicznych a wynik histopatologiczny.). [AUT.] MARLENA BRZĘK, ELŻBIETA KOROBOWICZ, PAWEŁ ALEKSANDROWICZ, JOANNA WYSOKIŃSKA-MISZCZUK, LESZEK OLENDER, JAKUB DWORZAŃSKI. W: IV Międzynarodowa Onkologiczna Konferencja Naukowa: „Promocja zdrowia, profilaktyka i znaczenie czynników środowiskowych w chorobach nowotworowych. Problemy definiowania niepełnosprawności.” Sanok, 31 maja – 1 czerwca 2007. Streszcz s. 185, [tekst równol. w jęz. ang.].
 58. The frequency of occurrence of Epulis et the Faculty and Department of Patomorphology at the Academy of Medicine of Lublin in years 2000-2006. (Częstość występowania naddziąślaka na podstawie rozpoznań histopatologicznych w Katedrze i Zakładzie Patomorfologii Klinicznej AM w Lublinie w latach 2000-2006.). [AUT.] MARLENA BRZĘK, ELŻBIETA KOROBOWICZ, PAWEŁ ALEKSANDROWICZ, JOANNA WYSOKIŃSKA-MISZCZUK, LESZEK OLENDER, JAKUB DWORZAŃSKI. W: IV Międzynarodowa Onkologiczna Konferencja Naukowa: „Promocja zdrowia, profilaktyka i znaczenie czynników środowiskowych w chorobach nowotworowych. Problemy definiowania niepełnosprawności.” Sanok, 31 maja – 1 czerwca 2007. Streszcz s. 186.
 59. Different techniques used in alveolar ridge augmentation – analysis of the cases. [AUT.] P[AWEŁ] ALEKSANDROWICZ, J[AKUB] DWORZAŃSKI, J[OANNA] WYSOKIŃSKA-MISZCZUK, M[ARLENA] BRZĘK, F[RANCISZEK] BURDAN, Ł[UKASZ] ZABOR. W: Środowiskowe źródła zagrożeń zdrowotnych. Red. nauk. Adam Kaczor, Andrzej Borzęcki, Maria Iskra. [T. 2] Lublin 2007, Akad. Med, s. 398-400, bibliogr.
 60. Intraoral places to obtain grafts – disadvantages and advantages of the applied operative methods. [AUT.] P[AWEŁ] ALEKSANDROWICZ, J[AKUB] DWORZAŃSKI, J[OANNA] WYSOKIŃSKA-MISZCZUK, M[ARLENA] BRZĘK, F[RANCISZEK] BURDAN, Ł[UKASZ] ZABOR. W: Środowiskowe źródła zagrożeń zdrowotnych. Red. nauk. Adam Kaczor, Andrzej Borzęcki, Maria Iskra. [T. 2] Lublin 2007, Akad. Med, s. 401-403, bibliogr.
 61. Different methods of surgical sinus lift and analysis of the post-surgical complications. [AUT.] P[AWEŁ] ALEKSANDROWICZ, J[OANNA] WYSOKIŃSKA-MISZCZUK, M[ARLENA] BRZĘK, J[AKUB] DWORZAŃSKI, Ł[UKASZ] ZABOR, W. DWORZAŃSKI. W: Środowiskowe źródła zagrożeń zdrowotnych. Red. nauk. Adam Kaczor, Andrzej Borzęcki, Maria Iskra. [T. 2] Lublin 2007, Akad. Med, s. 404-405, bibliogr.
 62. The influence of different types of injected endosseous implants to positive results of case analysis. [AUT.] M[ARLENA] BRZĘK, J[OANNA] WYSOKIŃSKA-MISZCZUK, P[AWEŁ] ALEKSANDROWICZ, J[AKUB] DWORZAŃSKI, F[RANCISZEK] BURDAN. W: Środowiskowe źródła zagrożeń zdrowotnych. Red. nauk. Adam Kaczor, Andrzej Borzęcki, Maria Iskra. [T. 2] Lublin 2007, Akad. Med, s. 410-412, bibliogr.
 63. Use of extraoral cortical-spongy grafts in dental implantology – analysis of the cases. (Zastosowanie zewnątrzustnych przeszczepów korowo-gąbczastych w implantologii – analiza przypadków.). [AUT.] M[ARLENA] BRZĘK, J[OANNA] WYSOKIŃSKA-MISZCZUK, L. OLENDER, P[AWEŁ] ALEKSANDROWICZ, J[AKUB] DWORZAŃSKI, Ł[UKASZ] ZABOR. W: Środowiskowe źródła zagrożeń zdrowotnych. Red. nauk. Adam Kaczor, Andrzej Borzęcki, Maria Iskra. [T. 2] Lublin 2007, Akad. Med, s. 413-415, bibliogr.
 64. Influence of the mixed endosseous implants – supported prosthetic restorations on the presence of periimplant inflamation – periimplantitis. [AUT.] M[ARLENA] BRZĘK, J[OANNA] WYSOKIŃSKA-MISZCZUK, P[AWEŁ] ALEKSANDROWICZ, J[AKUB] DWORZAŃSKI, F[RANCISZEK] BURDAN, Ł[UKASZ] ZABOR. W: Środowiskowe źródła zagrożeń zdrowotnych. Red. nauk. Adam Kaczor, Andrzej Borzęcki, Maria Iskra. [T. 2] Lublin 2007, Akad. Med, s. 416-418, bibliogr.
 65. Application of sevoflurane in general anasthesia used in implantology as a factor reducing intraoperative bleeding. [AUT.] J[OANNA] WYSOKIŃSKA-MISZCZUK, J. ZAMOJSKI, P[AWEŁ] ALEKSANDROWICZ, J[AKUB] DWORZAŃSKI, M[ARLENA] BRZĘK, Ł[UKASZ] ZABOR. W: Środowiskowe źródła zagrożeń zdrowotnych. Red. nauk. Adam Kaczor, Andrzej Borzęcki, Maria Iskra. [T. 2] Lublin 2007, Akad. Med, s. 502-504, bibliogr.
 66. Hygienic condition of the oral cavity of implant-treated patients with a cemented or screwed restoration – analysis of the cases. [AUT.] J[OANNA] WYSOKIŃSKA-MISZCZUK, P[AWEŁ] ALEKSANDROWICZ, J[AKUB] DWORZAŃSKI, M[ARLENA] BRZĘK, F[RANCISZEK] BURDAN. W: Środowiskowe źródła zagrożeń zdrowotnych. Red. nauk. Adam Kaczor, Andrzej Borzęcki, Maria Iskra. [T. 2] Lublin 2007, Akad. Med, s. 505-508, bibliogr.
 67. Use of extraoral cortical-spongy grafts in dental implantology – analysis of the cases. [AUT.] M[ARLENA] BRZĘK, J[OANNA] WYSOKIŃSKA-MISZCZUK, L. OLENDER, P[AWEŁ] ALEKSANDROWICZ, J[AKUB] DWORZAŃSKI, Ł[UKASZ] ZABOR. W: II Międzynarodowe Sympozjum Naukowe „Środowiskowe źródła zagrożeń zdrowotnych”. Kazimierz Dolny, 26-28 kwietnia 2007. [Streszcz.] T. 2 s. 408.
 68. Wstępna ocena implantów Nobel Perfect jako estetycznego uzupełnienia implantologicznego w przednim odcinku szczęki – opis przypadków. (The primary opinion about Nobel Perfect implants as aesthetical supplement in the front part of maxilla – a description of a clinical case.). [AUT.] PAWEŁ ALEKSANDROWICZ, JOANNA WYSOKIŃSKA-MISZCZUK. Stomatol. Współcz. 2006 supl. 1 s. 15-19, bibliogr. sum.
 69. Estimation of the implantological treatment influence on the oral cavity condition and the patients’ general feeling. [AUT.] J[OANNA] WYSOKIŃSKA-MISZCZUK, P. ALEKSANDROWICZ, M. BRZĘK, Ł. ZABOR. Pol. J. Environ. Stud. 2006 vol. 15 nr 2B p. 5 s. 1711-1713, bibliogr, International Nałęczów Scientific Symposium „Environmental sources of health hazards”. Nałęczów, 25-27 May 2006.
 70. Periodontitis vs. periimplantitis – analysis of the cases. [AUT.] JOANNA WYSOKIŃSKA-MISZCZUK, P. ALEKSANDROWICZ, M. BRZĘK, Ł. ZABOR. Pol. J. Environ. Stud. 2006 vol. 15 nr 2B p. 5 s. 1714-1716, bibliogr, International Nałęczów Scientific Symposium „Environmental sources of health hazards”. Nałęczów, 25-27 May 2006.
 71. The activity of lysosomal enzymes of rabbit’s thyroid gland during induced experimental diabetes. (Aktywność enzymów lizosomalnych gruczołu tarczowego u królika w przebiegu cukrzycy doświadczalnej.). [AUT.] ZBIGNIEW WÓJTOWICZ, SŁAWOMIR TACZAŁA, MAGDALENA BŁASZCZAK-SZALAK, GRAŻYNA KIŚ, MAŁGORZATA PLISZCZYŃSKA-STEUDEN, JANUSZ GOLAN, PAWEŁ ALEKSANDROWICZ. Ann. UMCS Sect. D 2006 vol. 61 nr 2 s. 748-751, bibliogr. streszcz.
 72. Zastosowanie przeszczepów autogennych korowo-gąbczastych w rekonstrukcji bikortykalnych ubytków kostnych wyrostka zębodołowego. [AUT.] PAWEŁ ALEKSANDROWICZ, JOANNA WYSOKIŃSKA-MISZCZUK. Periodontol. Implanty 2006 nr 4 s. 297-303, bibliogr. poz. 25.
 73. Implanty Zygoma jako jedna z metod leczenia implantologicznego pacjentów zdyskwalifikowanych do zabiegu podniesienia dna zatoki szczękowej. [AUT.] PAWEŁ ALEKSANDROWICZ, JOANNA WYSOKIŃSKA-MISZCZUK. Periodontol. Implanty 2007 nr 2 s. 121-127, bibliogr.
 74. Periodontitis a periimplantitis – the analysis of cases. (Periodontitis a periimplantitis – analiza przypadków.). [AUT.] JOANNA WYSOKIŃSKA-MISZCZUK, PAWEŁ ALEKSANDROWICZ, MARLENA BRZĘK, ŁUKASZ ZABOR. W: Międzynarodowe Nałęczowskie Sympozjum Naukowe: Środowiskowe źródła zagrożeń zdrowotnych. Nałęczów, 25-27 maja 2006. [Streszcz.] s. 478.
 75. The opinion on the influence of implantology treatment upon the state of hygiene of oral pit mood patients. (Ocena wpływu leczenia implantologicznego na stan higieny jamy ustnej i samopoczucie pacjentów.). [AUT.] JOANNA WYSOKIŃSKA-MISZCZUK, PAWEŁ ALEKSANDROWICZ, MARLENA BRZĘK, ŁUKASZ ZABOR. W: Międzynarodowe Nałęczowskie Sympozjum Naukowe: Środowiskowe źródła zagrożeń zdrowotnych. Nałęczów, 25-27 maja 2006. [Streszcz.] s. 479.
 76. Wybrane techniki chirurgiczne stosowane w zabiegu podniesienia dna zatoki szczękowej – „Sinus lift”. [AUT.] P[AWEŁ] ALEKSANDROWICZ, J[OANNA] WYSOKIŃSKA-MISZCZUK. Porad. Stomatol. 2005 R. 5 nr 1 s. 44-47, bibliogr. sum.
 77. Wstępna ocena implantów Zygoma u pacjenta z rozległymi zanikami kostnymi. Opis przypadku. (The preliminary assessment of Zygoma implant at patient with extensive osseous atrophy. A case report.). [AUT.] PAWEŁ ALEKSANDROWICZ, JOANNA WYSOKIŃSKA-MISZCZUK. Stomatol. Współcz. 2005 supl. 1 s. 39-43, bibliogr. sum.
Umów wizytę