Paweł Aleksandrowicz - ZnanyLekarz.pl

Protetyka Lublin

Nowoczesna protetyka oferuje możliwości leczenia wszelkich braków w uzębieniu w sposób trwały i estetyczny równocześnie przywracając prawidłowe warunki zgryzowe.
Nawet w trudnych przypadkach profesjonalne leczenie protetyczne może zapewnić Pacjentowi nową jakość życia.
Leczenie protetyczne zajmuje się zarówno odbudową pojedynczych, jak i mnogich braków zębowych oraz w przypadku całkowitego bezzębia. Utracone lub zniszczone przez chorobę próchnicową zęby są uzupełniane odbudowani protetycznymi, które są trwałe i funkcjonalne jak naturalne zęby.

Oferowane w gabinecie dr Aleksandrowicza rozwiązania protetyczne umożliwiają indywidulane podejście do każdego Pacjenta oraz na dobór najodpowiedniejszej metody leczenia. Należy pamiętać, że brak nawet jednego zęba to nie tylko problem estetyczny. Braki w uzębieniu, nawet pojedyncze mają negatywny wpływ na cały układ żucia. Pojedynczy ubytek może w pewnych przypadkach prowadzić do przesuwania się zębów sąsiadujących z powstała luką oraz zaniku kości. Liczne braki w uzębieniu mogą doprowadzić do nieprawidłowości zgryzowych, zmian w wyglądzie twarzy jak również do poważnych schorzeń stawu skroniowo-żuchwowego.

Stałe odbudowy protetyczne:

Korona

porcelanowa albo pełnoceramiczna, dedykowana dla zębów uszkodzonych przez próchnicę lub w wyniku urazu. To rozwiązanie pozwala na odbudowę zniszczonego zęba, jego funkcji, kształtu i estetyki.

Mosty

stosowane w przypadku braku jednego lub kilku zębów. Most jest odbudową protetyczną łączącą jedną bądź kilka koron z zębami własnymi lub implantami.

Licówki

cienkie, najczęściej ceramiczne płatki umieszczane na powierzchni zęba. Rozwiązanie stosowane przede wszystkim do poprawy estetyki uśmiechu w przypadku zębów przebarwionych oraz wymagających niedużych korekt kształtu.

Nakłady

odbudowy wykonywane w pracowni protetycznej w formie wypełnienia idealnie dopasowywanego do kształtu ubytku w zębie. Zapewniają niezwykle dokładną i estetyczną rekonstrukcję zniszczonych przez próchnice tkanek zęba. Inlay i Onlay są szeroko stosowanymi rodzajami nakładów.

Wkłady koronowo-korzeniowe

stosowane są w przypadku odbudowy koron zębów leczonych kanałowo. Część korzeniowa wkładu umieszczana jest w wyleczonym kanale w korzeniu zęba. Część koronowa natomiast, odbudowuje koronę zęba w jamie ustnej Pacjenta.

Ruchome odbudowy protetyczne:

 Protezy szkieletowe

stosowane przy brakach zębowych zbyt rozległych na uzupełnienie mostem. Wykonane są z metalu pokrytego akrylem i mocowane za pomocą specjalnych klamer z użyciem zaczepów lub zatrzasków.

Protezy ruchome

wykonuje się również przy całkowitym braku zębów u pacjenta. Najkorzystniej, jeśli są mocowane na implantach, ale istnieje również możliwość wykonania protez osiadających, bezpośrednio przylegające do błony śluzowej w obydwu szczękach.

Umów wizytę