Paweł Aleksandrowicz - ZnanyLekarz.pl

Periodontologia Lublin

Paradontoza jest chorobą tkanek przyzębia. Powstaje w wyniku długotrwałego procesu zapalnego wywołanego przez drobnoustroje chorobotwórcze, gromadzące się w miejscu zetknięcia dziąseł i zęba. Namnażające się mikroorganizmy prowadzą do zniszczenia struktur utrzymujących ząb w zębodole.

Przyczyny występowania paradontozy

Nie leczony, długotrwały stan zapalny dziąseł, powstały w wyniku działania bakterii i ich toksyn prowadzi do osłabienia włókien łącznotkankowych, które łączą ząb z kością. Manifestuje się to obniżeniem dziąseł oraz tworzeniem kieszonek dziąsłowych. Zniszczenie przyczepu łącznotkankowego zapoczątkowuje proces rozchwiania zębów w zębodole oraz samoistnego wypadania pojedynczych lub kilku zębów. Głęboka kieszonka przyzębna; badanie radiologiczne wykazuje obecność dużego ubytku kostnego Pacjenci dość często spotykają się z diagnozą dotyczącą paradontozy – że nie ma na nią lekarstwa i że przyczyna nie jest znana.

Periodontologia Lublin

Przyczyny występowania paradontozy

Nie zawsze możemy określić przyczyny występowania choroby. Najczęstszymi czynnikami wywołującymi schorzenie jest brak dostatecznej higieny jamy ustnej, zmniejszenie odporności immunologicznej organizmu, czynniki dziedziczne, długotrwały stres, palenie tytoniu. Bezpośrednią i pierwotną przyczyną rozwoju paradontozy jest tworząca się płytka bakteryjna, powstała w wyniku zaniedbań codziennej higieny jamy ustnej.

Dalsze nieregularne i nieprawidłowe czyszczenie zębów prowadzi do tworzenia na powierzchni zęba nowej twardej struktury tzw. kamienia nazębnego. Stanowi on doskonałą powierzchnię do dalszego namnażania się bakterii. Objawia się to zaczerwienieniem, obrzękiem i łatwym krwawieniem dziąseł, nawet przy szczotkowaniu.

Periodontologia Lublin Implaneo

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor”

Dr n. med. Pawel Aleksandrowicz

Leczenie paradontozy

W naszej praktyce stosujemy preparat EMDOGAIN i EMDOGAIN Plus którego najważniejszym składnikiem jest amelogenina-białko produkowane przez organizm tylko podczas powstawania zębów i przyzębia. Aplikacja emdogainu daje nam możliwość powtórzenia procesu powstawania struktur przyzębia z życia płodowego.

Na paradontozę choruje ponad 10% ludności na świecie. W Polsce odsetek chorujących jest dużo większy, obejmuje ok. 70% ludności. Choroba pojawia się zwykle ok. 30 roku życia, dotyka częściej mężczyzn niż kobiety.

Emdogain

EMDOGAIN jest preparatem pochodzenia świńskiego produkowanym przez szwedzką firmę BIORA AB. Preparat jest przedstawicielem nowej, biologicznej koncepcji regeneracji tkanek przyzębia. Polega ona na naśladowaniu procesów biologicznych zachodzących podczas naturalnego rozwoju zęba. Odbudowuje zniszczone w wyniku paradontozy struktury podporowe zęba z zachowaniem ich pierwotnej budowy i funkcji.

Najważniejszym składnikiem EMDOGAIN jest amelogeninia – białko produkowane przez organizm ludzki tylko w fazie formowania zębów w życiu płodowym każdego człowieka . Pełni ono ważną rolę w tworzeniu zęba i jego struktur. Nie zastosowano żadnych negatywnych skutków stosowania preparatu EMDOGAIN. Emdogain, jest preparatem stosowanym w połączeniu z zabiegiem chirurgii płatowej, pozwalającym na regeneracje tkanek podporowych zęba.

Jak działa Emdogain?

Ząb umocowany jest w zębodole dzięki specjalnej strukturze podporowej. Składa się ona z cementu korzeniowego, ozębnej, kości wyrostka zębodołowego, wyrostka zębodołowego. Włókno kolagenowe łączy cement korzeniowy ze strukturami kostnymi. EMDOGAIN regeneruje fizjologicznie struktury podporowe zęba. Nałożenie preparatu na powierzchnię zęba stwarza szansę na regenerację utraconych struktur. Regeneracja oznacza powtórzenie naturalnych procesów powstawania aparatu podporowego zęba, występujących w dzieciństwie.

EMDOGAIN daje Ci szansę utrzymania Twoich własnych zębów. Preparat ten jest przedstawicielem często obecnie obowiązującej w medycynie koncepcji naśladowania procesów biologicznych zachodzących podczas naturalnego rozwoju embrionalnego.
Emdogain jest preparatem pochodzenia odzwierzcego. Preparat jest przedstawicielem nowej, biologicznej koncepcji regeneracji tkanek przyzębia. Polega ona na naśladowaniu procesów biologicznych zachodzących podczas naturalnego rozwoju zęba w życiu embrionalnym. Odbudowuje zniszczone w wyniku periodontopatii struktury podporowe zęba z zachowaniem ich pierwotnej budowy i funkcji.
Najważniejszym składnikiem Emdogain jest amelogenina – białko matrycy szkliwa produkowane przez organizm ludzki tylko w fazie formowania zębów w życiu płodowym każdego człowieka. Pełni ono ważna rolę w tworzeniu zęba i jego struktur. Emdogain regeneruje fizjologicznie struktury podporowe zęba. Poprzez nałożenie preparatu na powierzchnię zęba stwarza się szansę na powtórzenie naturalnych procesów powstawania aparatu podporowego zęba, występujących w dzieciństwie.

Gojenie po przebytym leczeniu

Gojenie rany po przebytym leczeniu z użyciem Emdogain przebiega szybko. Natychmiast po nałożeniu preparatu rozpoczyna się intensywny proces odtwarzania struktur podporowych zęba. Pełny proces regeneracji trwa około roku, a w wielu przypadkach dłużej.

Podczas zabiegu konieczne jest oczyszczenie powierzchni korzenia, naniesienie preparatu oraz zamknięcie rany W okresie gojenia wiele zależy od samego pacjenta jak również od systematycznej i trwałej współpracy ze stomatologiem. Obejmuje ona regularne wizyty oceniające i kontrolujące przebieg leczenia, ścisłe stosowanie się do rad i wskazówek udzielanych przez lekarza. Instruktaż dotyczy m. in. prawidłowego utrzymania higieny jamy ustnej, umiejętnego czyszczenia zębów, a zwłaszcza przestrzeni międzyzębowych itp. Przez okres 3 – 6 tygodni po zabiegu pacjent powinien płukać jamę ustną roztworem płynu antyseptycznego. W niektórych przypadkach konieczne może być zastosowanie antybiotyków. Szwy usuwa się po upływie 1-3 tygodni. Niekiedy wskazane jest profesjonalne czyszczenie zębów w gabinecie stomatologicznym. Zęby w okolicy leczonej mogą być ostrożnie szczotkowane od strony policzkowej i językowej specjalną miękką szczoteczką. Czyszczenie, własną, jak zwykle używaną szczotką, okolic międzyzębowych i rowków dziąsłowych jest dopuszczalne dopiero po upływie 6 tygodni.
Dzięki obustronnym wysiłkom możliwe jest osiągnięcie zamierzonego celu jakim jest ochrona przed utratą własnych zębów. Dwanaście miesięcy po leczeniu chirurgicznym, badaniem klinicznym stwierdzić można powstanie nowego przyczepu.  


Ryciny i zdjęcia otrzymaliśmy od Institut Straumann AG

Umów wizytę